ARM Drzwi, tel. +48 (12) 276 23 77, +48 (12) 276 56 88 start kontaktpoczta
Drzwi chłodniczeDrzwi gazoszczelneDrzwi wahadłowe 140PEBramy szybkobieżnePłyty Glasbord®Realizacje
Oferta
Drzwi chłodnicze 500 TN • sposób montażuDrzwi chłodnicze 480 TN • sposób montażuDrzwi chłodnicze 480 STDrzwi mroźnicze 480LWT • sposób montażuDrzwi mroźnicze 604LWT Drzwi technologiczne zawiasowe 340AM • sposób montażuDrzwi przesuwne 240 AM • sposób montażuDrzwi wahadłowe 140AM • sposób montażuAutomatyka do drzwiAkcesoriaKATALOG DRZWIKatalog drzwi wahadłowe PE
 

Klauzula informacyjna RODO

2018-05-16

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Panu/ Pani określone niżej prawa związane z przetwarzaniem przez ARM Aniela Szuba, ul. Piłsudskiego 47, 32-050 Skawina, danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne są poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przekarm Aniela Szuba, ul. Piłsudskiego 47, 32-050 Skawina.

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest ARM Aniela Szuba , ul. Piłsudskiego 47, 32-050 Skawina, NIP 6791480694, REGON: 350695301
  2. Z Administratorem Danych może Pan/ Pani skontaktować się poprzez podanie swoich danych: imię, nazwisko, adres – e mail, numer telefonu na stronie http://www.armdrzwi.pl/drz_pl.php?s=33,kontakt
  3. Wskazane wyżej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

·         marketingowym, który obejmuje przekazywanie Pani/Panu ofert specjalnie dla Pani/ Pana wybranych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

·         nawiązania współpracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b)

·         zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

  1. Odbiorcą Danych Osobowych są:

·         podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie zapewnienie oraz utrzymania aplikacji i zasobów serwerowych na potrzeby działalności Administratora Danych będące podmiotami przetwarzającymi Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Administratora Danych osobowych na podstawie umowy powierzenia.

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej .
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

·         dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Pani/ Pana danych osobowych, oraz do uzyskania kopii tych danych;

·         prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe oraz do usunięcia danych niekompletnych;

·         prawo do usunięcia danych osobowych;

·         prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych;

·         prawo do przenoszenia danych;

·         prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

·         prawo do cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

·         prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingowe,

·         prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

Wyżej wymienione prawa może Pani/Pan realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz jednocześnie jest warunkiem nawiązania współpracy.

9. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania współpracy z Administratorem Danych.


powrót      ARM Drzwi,
32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 47,
tel. +48 (12) 276 23 77, +48 (12) 276 56 88
MaWi 2012